Sektantas randa Senųjų karių urvą – Smėliavimas Klaipėda

Pagaliau, Sektantas rada Senųjų karių urvą.

Reikia rasti tuos urvus. Reikia rasti urvus. Priekyje tikriausiai bus siena, bet turi būti būdas ją apeiti. Arba, gali būti taip, kad sienos nebus. Senieji kariai tikriausiai saugosi nuo miško žvėrių ir vietinių gyventojų. Ordos kariai tikrai nežino kaip apeiti sieną. O ir perskristi kalnus jie tikrai nemokės. Vadinasi… – Mintyse toliau mąstė Sektantas. Vadinasi, viskas padaryta taip, kad tik turintys šiokius tokius sugebėjimus galėtų pasiekti urvus. Logiška. – Jau šypsodamasis galvojo Sektantas. Senieji kariai tikriausiai žino, kad atvykau ir žino, kad rasiu kelią pas juos. Metas judėti. Su lyg šiais žodžiais jis žaibiškai atsispyrė nuo uolienos ir šovė į priekį. Greitai leidosi žemyn. Pasiekęs žemę, vėl atsispyrė ir skriejo į priekį. Taip šoliuodamas nuo uolienų jis artėjo tikslo link. Toli nuskridau – pagalvojo jis. Sukaupęs energiją mostelėjo rankomis ir nukreipė jas į žemę, tuomet operatyviai šovė žalios šviesos pliūpsnį ir kaip raketa į orą. Skriedamas aukštyn, rankas priglaudė prie kūno ir stebėjo kur geriau leistis. Įdėmiai žvalgėsi po uolietas kalnų keteras. Radau. Jo dėmesį patraukė tarp uolų esantis didelis urvas. Greičiausiai tai, ko ieškojau. Sektantas prisiminė, jog smėliavimas Klaipėda, šiuo atveju gali tikrai padėti. Juk G5 senoliai apie tai ir kalbėjo. Jie ne kartą jam minėjo smėliavimą ir pačią Klaipėdą. Reikės pasinaudoti. Pagalvojo Sektantas ir žaibiškai nėrė žemyn, urvo link.

Smėliavimas Klaipėda
Smėliavimas Klaipėda

Didelė Požemio Karalystės erdvė.

Leidžiantis žemyn, pro ausis švilpė vėjas. Diena ėjo į pabaigą. Sekundėlę Sektantas apsižvalgė. Vaizdas nepakartojamas. Būnant tokiame aukštyje matėsi ištisa Požemio Karalystė. Didžiuliai miškai, milžiniški laukai, kuriuose matėsi ir tūkstančiai ordos karių. Dar toliau, kažkas nematyto. Dar kelios ordos, upės, kalnai. Baltoji milžinė jau vis silpniau švietė ir visur artinosi tamsa. Sektantas pažvelgė į kitą pusę. Tolumoje, kur baigėsi kalnai, taip pat plytėjo žemės. Matėsi miškai ir upės. Bendrai kalbant, Požemio Karalystė nėra tokia jau ir maža. Keisčiausia tai, kad visas šis grožis yra po žeme. Keletą kilometrų virš viso šio pasaulio – Ilidės miestas. Daugelis jame, turbūt net nežino ir neįsivaizduoja, kad čia yra gyvenimas. Jau tūkstančius metų, kelią į Požemio Karalystę saugo Ilidės miesto apsauga ir žinoma karta iš kartos viską prižiūri Kanclerių dinastijos. Sektantas grįžo atgal į save, o… Priešais žemė. Žaibiškai ištiesė rankas į priekį ir šovė keletą kartų. Apsivertė ore ir nusileido ant žemės. Jis stovėjo šalia didžiulio urvo. „Urvas, urve“ – pagalvojo atvykėlis. „Paradoksas“.

Smėliavimas Klaipėda
Smėliavimas Klaipėda

Urvo viduje. Kas padarė šį urvą?

Jau buvo vėlus vakaras, aplinkui darėsi vis tamsiau, tad Sektantas nuspręndė nieko nelaukti ir nuskubėjo urvo link. Priėjimas buvo nepatogus. Visur uolienos ir pažvelgus žemyn, kaip peiliu nupjautos urvo sienos. Nenulipsi žemyn. Šokti nežinant kur taip pat rizikinga. Sektantas nusišypsojo, tarsi nemokėčiau skraidyti. Lėtai priėjo prie urvo krašto ir pakilo į orą. Tuomet neskubant skrido pirmyn. Galiausiai po juo buvo didžiulis, tamsus urvas. Metas lestis žemyn – pagalvojo jis. Mostelėjo rankomis ir šalia jo atsirado trys šviesos rutuliai. Dar vienu rankos mostu, jis nurodė jiems krypti ir rutuliai pradėjo leistis. Aplinkui juos viskas nušvisdavo. Matėsi kaip dailiai, kažkas padarė šio urvos sienas. Sektantas žavėjosi kažkieno sugebėjimais ir pamažu leidosi. Praėjo gal pusvalandis ir pakėlus galvą į viršų, labai aukštai matėsi urvo skylė. Jau daug nusileidau, bet dar nieko įdomaus. Aplinkui tas pats per tą patį. Jam pradėjo darytis nuobodu, todėl jis kelis kartus mostelėjo rankomis ir šviesos rutuliai pasidaugino. Vietoj trijų, tapo šeši. Jie operatyviai suprato šeimininko komandą ir žaibiškai šovė žemyn. Kurį laiką Sektantas stebėjo, kaip viską apšviečianti šviesa tolsta urvo dugno link. Tyrinėtojas persivertė žemyn galva. Ir kuomet atrodė, kad šviesa tuoj tuoj dings – jis šovė paskui rutulius. Kelios sekundės ir pasiekė urvo dugną. Aplinkui skriejo šviesos rutuliai, o Sektantas kybojo ore. Vos keliasdešimt centimetrų nuo uolietos žemės. Kyboti žemyn galva, ne itin malonu. Tad nieko nelaukęs apsivertė į normalią padėtį ir apsižvalgė kur yra. Pagaliau – apsidžiaugė jis.

Smėliavimas Klaipėda
Smėliavimas Klaipėda

 Skaitykite toliau: http://seospecialistas.lt/lietuvoje/susitikimas-su-senaisiais-kariais/